Ronde 1

1. 1 - De wereld door de ogen van mensen met een beperking

Ooit begonnen als een leerling op speciaal onderwijs, nu film- en documentairemaker voor de NPO. In de keynote vertel ik hoe die reis is verlopen. Ondersteund door veel filmmateriaal uit eigen werk bespreek ik hoe we in Nederland met mensen met een beperking omgaan en wat we kunnen leren van onze Europese buren. Wat zijn de volgende stappen in de emancipatie? Hoe leert iemand zijn handicap accepteren wanneer de samenleving er nog zoveel moeite mee heeft? Een soms ongemakkelijke maar humorvolle reis langs speciale scholen, geschiedenis, uitkeringsstress en verre Europese reizen die ons leren hoe we naar handicap kijken en kunnen leren kijken. Een veelzeggend verhaal over een beperking hebben in Nederland.

Mari Sanders, is filmregisseur en documentairemaker. Naast zijn fictiewerk voor verschillende omroepen is zijn meest recente werk 'Rolstoelroadmovie' en 'Mari Staat Op'. Twee documentaireseries die zijn uitgezonden op NPO 2. In zijn documentair werk probeert hij de kijker door de ogen te laten kijken van mensen met een beperking. Het helpt daarbij enorm dat hij zelf in een rolstoel zit en veel ervaring heeft met ongemakkelijke bejegening, hilarische ontoegankelijke omgevingen en kafkaëske bureaucratie. Niet voor niets zijn favoriete inspiratie voor zijn werk.

*Deze sessie is ook onderdeel van het online programma

 

1. 2 - Van vooroordelen naar meedoen in de maatschappij

We beginnen met een korte introductie. Over de vooroordelen waar wij mee te maken hebben en welke uitdagingen er zijn voor de toekomst, bijvoorbeeld meer kansengelijkheid, meer zichtbaarheid, meer inclusief en dat dat 2 richting verkeer is. En hoe de STERKplaats bijdraagt aan onze ontwikkeling.

 

1. 3 - Gezonde leefstijl vanuit onderzoek, onderwijs en in de praktijk: ervaren en doen!

Wat kun je doen om mensen met een verstandelijke beperking gezonder te laten leven? In deze sessie nemen Annelies en Lidewij jullie mee in de ontwikkelingen van leefstijl in de wetenschap en praktijk. We zoomen in op een cursus voor begeleiders en hoe vindt leefstijl zijn weg in het onderwijs voor de professionals van de toekomst? We nemen jullie vervolgens actief mee in hoe leefstijl aandacht heeft in de dagelijkse praktijk. Doe je mee?

 

1. 4 - Meedoen middenin de samenleving

Iedereen doet mee op de best passende plek. Dat is de toekomstdroom van het project Simpel Switchen (samenwerking Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Divosa). Hiervoor kijken we  in de praktijk wat werkt én onderzoeken we hoe wet- en regelgeving dit verder kan stimuleren. Je onderdeel voelen van de samenleving is belangrijk voor veel mensen, ook voor mensen met een beperking. Werken bij een bedrijf draagt hieraan bij. Door taken en werkzaamheden op te sporen waar nu onvoldoende tijd en aandacht voor is en deze slim te bundelen, kunnen bedrijven werkplekken creëren, die heel goed door mensen met een beperking opgepakt kunnen worden. Zij worden zo echt onderdeel van het bedrijf.

Hoe organiseer je ‘dagbesteding’ midden in de samenleving? Hoe zorg je ervoor dat mensen volwaardig meedoen in het bedrijfsleven? Dit vraagt samenwerking van vier partijen: bedrijven, zorgorganisatie, de overheid en de mensen om wie het gaat. In deze sessie neemt Cordaan je mee hoe zij dit organiseren bij de Westerparkgasfabriek.

 

1. 5 - Lastige Nagesprekken

Theatermakers Marike van Weelden en Pieter Tiddens schreven en speelden de voorstelling ‘Lastige Ouders’ - over een gezin met een kind dat altijd zorg nodig zal hebben - in vier jaar tijd bijna 200 keer. In deze sessie delen zij hun ervaringen over het spelen van deze voorstelling en het vertonen van de documentaire 'Waar de Helden zijn'. En vooral over de nabesprekingen die een onlosmakelijk onderdeel van deze voorstelling vormen. 

De verschillende plekken waar ze speelden voor uiteenlopende doelgroepen en de vele verhalen die gedeeld werden na het zien van de voorstelling en de documentaire leverden een vracht aan ervaring en inzichten op. Marike en Pieter delen die graag en zullen hun ervaringen larderen met muziek- en videofragmenten uit de voorstelling. De hoop dat we elkaar horen, beter begrijpen en tot een werkelijke samenwerking komen, is een grote drijfveer voor Marike en Pieter. 

Lees meer over de theatervoorstelling ‘Lastige Ouders’.

 

1. 6 - Omgaan met onzekerheid in het alledaagse leven met mensen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking

Hoe treedt je in contact, hoe richt je de dag in, hoe stem je de zorg af als iemand zijn of haar perspectief niet kenbaar kan maken? Zomaar een aantal vragen waar ouders, familieleden en professionals op stuiten in het alledaagse leven met mensen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB) die weinig tot geen verbale mogelijkheden hebben. We schetsen in deze sessie na aanleiding van een langdurig onderzoek naar mensen met EMB, deze alledaagse zoektocht van nabije naasten en professionals. Maar ook laten we zien welke creativiteit en inventiviteit zorgverleners dagelijks inzetten, zoals het vertrouwen op intuïtie en ‘gut-feeling’ en het hebben van hoop om niet te vervallen in het negeren en vermijden van de zorgvragen van mensen met EMB.

In deze sessie gaan we graag met jullie in gesprek over hoe om te gaan met de onzekerheid die opkomt als je samenleeft met en zorg geeft aan mensen met EMB en welke strategieën en oplossingen behulpzaam zijn om zo goed mogelijk gezamenlijk zorg te kunnen dragen voor een goed leven van mensen  met EMB, waarbij we rekening houden met hun wensen, verlangens en mogelijkheden.

 

1. 7 - Kom Dichterbij

Ervaringsleren: leren door ervaring, uitwisseling en reflectie
 

Hoe voelt het als anderen over jou beslissen? Geef je over aan een interactieve sessie rondom het thema 1001 begeleiders. Met live muziek, film en een theatrale lezing. Kom dichter bij het perspectief van iemand met een verstandelijke beperking, én dichter bij de binnenwereld van de zorgprofessional. 

En vergeet jezelf niet mee te nemen.

Theatergezelschap Gehring&Ketelaars, Milan Dorreboom van de LFB en Art Partner werken samen in dit zinnenprikkelende uur.

Vilans: “Ervaringsleren vergroot het inzicht in het (gevoels)leven van mensen met een beperking. Deze manier van leren door te ervaren en te reflecteren kan bijdragen aan meer persoonsgerichte zorg.”

 

1. 8 - Buurtcirkel – Voor elkaar

Buurtcirkel is een eenvoudige, maar krachtige interventie, die mensen met een kwetsbaarheid met elkaar en met de wijk in verbinding brengt. Inclusie dus.

Zo’n 10 tot 12 deelnemers uit dezelfde wijk vormen met elkaar een netwerk. Met minimale ondersteuning van een Buurtcirkelcoach en een vrijwilliger leren zij van en met elkaar. Buurtcirkel zorgt ervoor dat ondersteuning op een niet professionele manier tot stand komt en draagt bij aan zelf -en samenredzaamheid van mensen. In deze sessie krijg je op een interactieve manier een goed beeld van wat een Buurtcirkel is en wat het betekent voor mensen.

 

1. 9 - De Toekomstagenda en Technologie, wat gaan we doen?

Technologie speelt vandaag de dag een steeds grotere rol, dit geldt ook in de zorg. Wat staat er in de Toekomstagenda over technologie? Welke plannen heeft VWS voor de komende vier jaar?

Tijdens deze sessie nemen we je mee langs de drie hoofdonderwerpen: het implementeren van technologie, het gebruik van data en de medewerker van de Toekomst. We lichten kort toe welke acties we in gang gaan zetten en gaan graag met jullie in gesprek en wat jullie ons graag nog willen meegeven. 

 

1.10 - Inspraak in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz2018)

Je hebt zeggenschap, medezeggenschap en inspraak. Bij inspraak vertellen mensen met een beperking en naasten over wat hun wensen en meningen zijn. Ook mensen met een beperking en naasten die niet in een cliëntenraad zitten. Zij delen hun wensen en meningen met de zorgorganisatie en de cliëntenraden. Bijvoorbeeld over maaltijden, douchen, huisregels, ontspanningsmogelijkheden en het ontvangen van bezoek.

Hoe kunnen mensen met een beperking en naasten de inspraak vergroten? Daarover gaan we met elkaar in gesprek en we geven je tips hoe je dit kunt doen.

 

Terug naar sessies